Προϊόντα για αμπέλι

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUAGRI

 

Η χρήση προϊόντων BluAgri, σε συνδυασμό με σωστές καλλιεργητικές τεχνικές, επιτρέπει την ταχύτερη επαναφορά της μικροβιολογικής γονιμότητας και τη μείωση ορισμένων τύπων ανόργανης λίπανσης που σε ορισμένες περιπτώσεις  μπορεί να φθάσει ακόμα και το 100%.

Τα προϊόντα BluAgri, αναπτύχθηκαν με την τεχνολογία SOP (Save Our Planet). Προωθούν τη ζωτικότητα και τη δραστηριότητα της αυτόχθονης μικροβιακής χλωρίδας, χωρίς καμία εισαγωγή ξένων μικροοργανισμών προσφέροντας μια άμεση και ταχύτατη  δράση σε ότι αφορά την θρέψη του φυτού.

Οι  μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο έδαφος είναι πολυάριθμοι, κατά μέσο όρο σε ένα εκτάριο αμπελώνων υπάρχουν περίπου 2000-3000 είδη μυκήτων και 5000-6000 είδη βακτηρίων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη* που πραγματοποιήθηκε σε 12 αμπελώνες στις περιοχές Colli Euganei και Colli Berici,   βρέθηκαν 56.046 είδη  μυκήτων και βακτηρίων.

 

* (Vene-Terroir Project, M.Paoletti, A.Squartini, G.Concheri, DAFNAE)

 

Αυτοί οι μικροοργανισμοί δημιουργούν μια αποτελεσματική συμβίωση με τις ρίζες, παρέχοντας στο φυτό μια συνεχή παροχή νερού και θρεπτικών ουσιών, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατηρούνται ενεργοί και λειτουργικοί.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TΩΝ PGPR  ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

(PGPR=Plant Growth Promoting Rhizobacteria)

✓ Κινητοποίηση θρεπτικών συστατικών.

✓ Παραγωγή φυτοορμονών και πτητικών ουσιών.

✓ Μεγαλύτερη αντοχή στο υδατικό στρες.

✓ Αποικοδόμηση του αιθυλενίου (ορμόνη γήρανσης) σε περίπτωση περίσσειας νερού.

✓ Βοηθάει στην χηλικοποίηση του σιδήρου.

✓ Σταθεροποίηση του αζώτου.

✓ Διαλυτοποίηση του φωσφόρου.

✓ Αύξηση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων.

✓ Απελευθέρωση μετάλλων (π.χ. Κάλιο).

✓ Μεταφορά βορίου.

 

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET