Μηλογαλακτικά Βακτήρια

 

Η 2B FERMCONTROL προσφέρει δύο σειρές βιολογικών προϊόντων για μία επιτυχημένη μηλογαλακτική ζύμωση.

 

Η σειρά MALOCONTROL BIΟ σχεδιάστηκε ως ειδικό μείγμα συμπληρώματος θρέψης για εκκινητές μηλογαλακτικής ζύμωσης, καθώς αυτά έχουν διαφορετικές θρεπτικές απαιτήσεις από αυτές των ζυμομυκήτων. Γι' αυτό το λόγο, το MALOCONTROL BIO προσφέρει συγκεκριμένους συμπαράγοντες για τους εκκινητές μηλογαλακτικής ζύμωσης με τη μορφή μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων, οι οποίοι αντισταθμίζουν ελλείματα στους οίνους λόγω μούστων χαμηλών σε θρεπτικά συστατικά. Επιπρόσθετα, έχει προστεθεί ένας απορροφητής, ο οποίος δεσμεύει επιπλέον ανασταλτικές ουσίες. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει σημαντικά τη δραστηριότητα της μηλογαλακτικής ζύμωσης.

 

 

Η σειρά MALOBACTI αποτελεί μια νέα γενιά λυοφιλοποιημένων (freeze dried) καλλεργειών μηλογαλακτικής του είδους Oenococcus oeni, καθένα εκ των οποίων διαθέτει μοναδικές φυσιολογικές ιδιότητες. Χάρη στις διαφορετικές τους ιδιότητες, οι καλλιέργειες μηλογαλακτικής MALOBACTI μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Από υψηλούς αλκοολικούς τίτλους έως και πολύ ακραίες τιμές pH. Οι καλλιέργειες είναι προσαρμοσμένες, ώστε να ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις απαιτήσεις των μεμονωμένων χρηστών και αναπτύσσονται ορθά, σύμφωνα με το νέο πρότυπο για τη βιολογική μείωση των οξέων.

 

Η χρήση τους επιτρέπεται στην παραγωγή βιολογικών/οικολογικών οίνων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΚ 834/2007 και ΕΚ 889/2008.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET