Συσκευές Ιοντοανταλλακτικών Ρητινών Stabtar

Κατηγορία | Εξοπλισμός

 

 

Η τέλεια σταθεροποίηση του οίνου κατά την εμφιάλωση είναι ένας από τους παράγοντες που απαιτούν τη μέγιστη προσοχή του οινοποιού και βέβαια ένας από τους κρισιμότερους είναι η τρυγική σταθεροποίηση του οίνου. Για’ αυτό σήμερα η δυνατότητα αφαίρεσης ιόντων καλίου και ασβεστίου από τον οίνο με τη χρήση κατιονικών ρητινών παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
 
 
Σχηματικά η αντίδραση είναι:
 
(Ρητίνη-Η+)  +  Κ+   →   (Ρητίνη-Κ+) + Η+
 
Τυπικά οι κατιονικές ρητίνες ανταλάσσουν ένα υδρογονοκατιόν  Η+ με άλλα κατιόντα που υπάρχουν στο διάλυμα του οίνου ( Κυρίως Κ+, Ca+2 αλλά και Fe++ , Cu++  κλπ). Πρακτικά η περιεκτικότητα σε Κ+ και Ca++ σχεδόν μηδενίζονται στο κρασί που θα διέλθει από τη ρητίνη.  Στην πράξη επειδή περνά από τη ρητίνη το 10-25% αντίστοιχη μείωση επιτυγχάνουμε και στη συνολική περιεκτικότητα Κ+ και Ca++. Επίσης παρατηρείται και μια αύξηση των ιόντων Η+ (Γιαυτό και το ph του οίνου μειώνεται). 
Όταν κορεσθεί η ιοντοανταλλακτική ικανότητα της ρητίνης γίνεται ένα πλύσιμο για την απομάκρυνση πιθανών σωματιδίων και ακολουθεί αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα H2SO4 50%. 
 
 
Εφαρμογές της τεχνικής
 
Γλεύκος  
Ημιζυμωμένο γλεύκος
Οίνος
 
Η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί εξίσου σε γλεύκος και οίνο. Σε γλεύκος μόνο μετά την προζυμωτική απολάσπωση ( καλύτερα με επίπλευση, γιατί επιτυγχάνουμε καλύτερες θολερότητες). Στον οίνο επιζητούμε να έχει κολλαρισθεί ο οίνος και να μην έχει μια θολερότητα >35-40 N.T.U
 
Οινολογικά και χημικά Πλεονεκτήματα
 
Μείωση  της συγκέντρωσης καλίου και ασβεστίου  και έτσι επίτευξη τρυγικής σταθεροποίησης.
Μείωση του pH έτσι αποφυγή ανεπιθύμητων μηλογαλακτικών
Μείωση της συγκέντρωσης του σιδήρου  και των βαρέων μετάλλων γενικά
Αύξηση της ολικής Οξύτητας
 
 
 
 
Ποιοτικά & Οινολογικά Πλεονεκτήματα
 
Ενίσχυση της φρεσκάδας οίνου
Σταθεροποίηση αρώματος
Μείωση της αίσθησης του πικρού
Καλύτερη οργανοληπτική ισορροπία.
 

 

Stabtar

 

Πληροφορίες Stabtar (PDF)

Manual Stabtar model 100-200-400-800-1100 (PDF)

 

 

 

Stabtar Mini

 

Πληροφορίες Stabtar Mini (PDF)

Manual Stabtar Model 50-70-120 (PDF)

Οδηγίες αναγέννησης από ερυθρό σε λευκό οίνο (PDF)

Οδηγίες συντήρησης (PDF)

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET