Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας “Οινοανάλυση Αφροδίτη Ν. Κυριάκου” διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο αναλύσεων οίνου. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ενόργανης ανάλυσης και διαθέτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης του συνόλου των οινολογικών αναλύσεων.

 

Από την ίδρυση του το 2009 είναι εξοπλισμένο με αναλυτή FTIR o οποίος έχει βαθμονομηθεί με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πραγματικών δειγμάτων οίνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορων αλλά και αξιόπιστων αναλύσεων ειδικά για τις σημαντικότερες παραμέτρους του οίνου και του γλεύκους.

 

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας αποτελείται από τα παρακάτω:

 

 1. Αναλυτής FTIR
 2. Ρομποτικός φασματοφωτομετρικός αναλυτής.
 3. Ψηφιακό πυκνόμετρο ακρίβειας 5 δεκαδικών. 
 4. Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης
 5. Αυτόματη συσκευή ελέγχου τρυγικής σταθεροποίησης με αγωγιμότητα
 6. Αυτόματοι τιτλοδότες
 7. Seven light stress- Συσκευή εξομοίωσης Φώτο-οξείδωσης οίνων
 8. Αποστακτικές συστοιχίες για αλκοόλη
 9. Απόσταξη μεθ’ υδρατμών για πτητική
 10. Συσκευή για Luff (Μέτρηση αναγόντων σακχάρων)
 11. Αυτόματος τιτλοδότης θειώδους (Για μέτρηση Ελ.SO2 & Ολ.SO2)
 12. Θολερόμετρο ISO
 13. Πεχάμετρα
 14. Αγωγιμόμετρο
 15. Υδατόλουτρα
 16. Μικροσκόπιο
 17. Συσκευή μέτρησης CO2- Carbodoseur
 18. Ασβεστόμετρο Bernard για μέτρηση ολ. CaCO3 - ανθρακικό ασβέστιο- σε έδαφος. 
 19. Λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός: φυγόκεντροι, αντλία κενού, αραιόμετρα, πυκνόμετρα, θερμόμετρα, λουτρό υπερήχων κ.α

 

Το σημαντικότερο από όλα είναι η δέσμευση μας σαν εταιρεία για προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Μέσα από αυτή την πολιτική συνεχούς βελτίωσης, το εργαστήριο μας είναι σε μια συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει. Έτσι εδώ και τέσσερα συναπτά έτη η εταιρεία μας συμμετέχει σε διεργαστηριακές δοκιμές που αφορούν αναλύσεις οίνου (ring tests) με πολλή μεγάλη επιτυχία. από τον πιο έγκυρο οργανισμό στην Ελλάδα που είναι το χημείο του Κράτους.

 

Επίσης βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ)

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET