Διαπίστευση ISO 17025 ΕΣΥΔ

Δημοσιεύτηκε στις 27/12/2023 στην κατηγορία Αναρτήσεις / Νέα

 

 

 

 

                                                                                               Χρήστος Νέστορας

                                                                                    Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

 

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1374

 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

ΟΙΝΟΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή

Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες

 

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/

Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

Χημικές δοκιμές

Οίνοι

1.  Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου

Compendium of international Methods of Analysis -OIV 2016,

OIV-MA-AS312-01B

2.  Προσδιορισμός ογκομετρούμενης oξύτητας

Compendium of international Methods of Analysis-OIV2015

OIV-MA-AS313-01

3.  Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας

Compendium of international Methods of Analysis-OIV2015

OIV-MA-AS313-02

4.  Προσδιορισμός pH

Method of Analysis-OIV2011

OIV-MA-AS313-15

5.  Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων

Method of Analysis-OIV2009

OIV-MA-AS311-01A

 

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Φλοιούντος 8, 20500 Νεμέα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αφροδίτη Κυριακού, Παναγιώτης Θαμνίδης

 

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1374, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 17.12.2028.

 

    Αθήνα,  18.12.2023

 

 

 

 

                                                                                               Χρήστος Νέστορας

                                                                                    Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

 

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET