Ασβέστιο

Η εταιρεία μας  διαθέτει ρομποτικό αναλυτή με όριο ανίχνευσης τα 2ppm, γραμμικότητα ανάλυσης τα 180ppm και επαναληψιμότητα 0,8% (της τάξης του 1ppm) για την μέτρηση του ασβεστίου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα δεν έχει καμία συστηματική διαφορά με την μέθοδο αναφοράς (ατομική απορρόφηση), αντιθέτως είναι πιο γρήγορη, πιο οικονομική και εξαλείφει το λάθος του ανθρώπινου παράγοντα.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©