Μέτρηση CO₂

Η μέτρηση με τη συσκευή Carbodoseur είναι προσεγγιστική με ανώτατο όριο τα 3,0 gr CO₂/lt οίνου.  Η βασική αρχή της μεθόδου  βασίζεται στον κενό χώρο πάνω από ένα υγρό όπου με ισχυρή ανακίνηση  προκαλούμε αδιαλυτοποίηση του CO₂ αυξάνοντας την πίεση στον υπερκείμενο χώρο. Αυτή η υπερπίεση ωθεί ποσότητα οίνου προς έξω από το σωλήνα ανάλογη με την αρχική συγκέντρωση του CO₂.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©