Έλεγχος Browning

Πραγματοποιείται οξείδωση του οίνου μέχρι κορεσμού με O2 και μέτρηση της απορρόφησης στα 420 nm αφού ο οίνος τοποθετηθεί για μια εβδομάδα σε θερμοκλίβανο. Αν a1 είναι η απορρόφηση του οξειδωμένου οίνου και α0 του μάρτυρα τότε ο δείκτης Browning δίνεται από τη σχέση: (α1-α0)*100. Τιμές >60 δίνουν έναν οίνο ύποπτο για Browning.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©