Έλεγχος Pinking

Ο έλεγχος αυτός  γίνεται μετά από χημική οξείδωση του προς εξέταση οίνου με  υπεροξείδιο του υδρογόνου και μέτρηση της απορρόφησης στα 520 nm του μάρτυρα και του οίνου που οξειδώσαμε. Αν η απορρόφηση στα 520 nm είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό >5% σε σχέση με την απορρόφηση του μάρτυρα τότε ο οίνος είναι ύποπτος για pinking. Η τιμή του 5% είναι σχετική και τα όρια ανοχής μπορεί να μεταβληθούν κατά περίπτωση.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©