Έλεγχος φώτο- οξείδωσης

Με την ειδική συσκευή φωτοοξείδωσης Seven light Stress μπορούμε να προσομοιώσουμε σε μόλις 15 λεπτά φωτοξείδωση 6 μηνών ενός λευκού ή ροζέ οίνου σε διάφανη φιάλη. Σκοπός είναι να ευρεθεί ήδη από το προεμφιαλωτικό στάδιο εάν ένας οίνος είναι ύποπτος φωτο-οξείδωσης (light strike).

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©