Έλεγχος Διηθησιμότητας (Filterability index)

Μετράμε τον χρόνο (sec) που απαιτείται για την διήθηση 200 & 400 ml οίνου μέσω ενός φίλτρου μεμβράνης με απόλυτο πορώδες 0,65 μm και κάτω από σταθερή πίεση 2 bar. Έστω οι χρόνοι T₂₀₀ & T₄₀₀ αντίστοιχα. Ο Δείκτης Διηθησιμότητας (Δδ) δίδεται από την παρακάτω σχέση :

Δδ = T₄₀₀ – (2  Χ T₂₀₀)

Για να μπορεί ένας οίνος να διηθηθεί μέσω αποστειρωτικών μεμβρανών πρέπει να έχει Δδ < 20.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©