Θολερότητα

Είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται εξίσου και στο γλεύκος και τον οίνο. Στο γλεύκος χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε την ποιότητα της απολάσπωσης (στατική ή επίπλευση) και στον οίνο ως προεμφιαλωτικός δείκτης της διαύγειας του οίνου.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET