Σίδηρος

Σίδηρος περιέχεται στο σταφύλι αλλά η περιεκτικότητα του μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας πιθανής επαφής στου σταφυλιού ή του γλεύκους  με σίδηρο (μεταλλικές  επιφάνειες, σταφυλοδόχοι, πιεστήρια κλπ). Το θόλωμα σιδήρου παρουσιάζεται κυρίως σε οξειδωτικό περιβάλλον όταν η περιεκτικότητα υπερβεί τα 12 ppm.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©