Έλεγχος Τρυγικής Σταθεροποίησης

Ο έλεγχος τρυγικής σταθεροποίησης για τρυγίες καλίου είναι ένας πολύ σημαντικός προεμφιαλωτικός έλεγχος. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα με προσθήκη όξινου τρυγικού καλίου με ταυτόχρονη ανάδευση του οίνου στους 0C για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον τύπο του οίνου  και μέτρηση της πτώσης της αγωγιμότητας (mini contact test).

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET