Τεστ Θέρμανσης (Πρωτεϊνικό τεστ με θέρμανση)

Το τεστ θέρμανσης πιστοποιεί ότι ο οίνος είναι θερμικά σταθερός και απαλλαγμένος από πρωτεΐνες. Το δείγμα θερμαίνεται στους 80 0C για 2 ώρες προκαλώντας μετουσίωση των όποιων πρωτεϊνών και την επακόλουθη δημιουργία ενός οπτικού θολώματος το οποίο και μετριέται με νεφελόμετρο. Η εκτίμηση του θολώματος γίνεται ανάλογα  με τις τιμές θολερότητας σε NTU.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©