Απορρόφηση OD 280

Η απορρόφηση στα 280 nm χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης μέτρησης των ολικών φαινολικών του οίνου. Μέσω αυτού του δείκτη λαμβάνουμε αποφάσεις για  την πορεία της εκχύλισης (maceration)  και την αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο του  δυναμικού παλαίωσης ενός ερυθρού οίνου.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©