Σορβικό

Το σορβικό οξύ είναι ένας μυκοστατικός παράγοντας . Χρησιμοποιείται μόνο για να αναστείλει την δραστηριότητα των ζυμών και όχι των βακτηρίων. Η μέτρηση του είναι αναγκαία καθώς η χρήση του έχει σαφή νομοθετημένα όρια των 200 ppm.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©