Στερεό Υπόλειμμα

Το στερεό υπόλειμμα (Total Dry Extract) είναι μια μέτρηση όλων των μη πτητικών συστατικών του οίνου και εκφράζεται σε gr/lt. Ο προσδιορισμός του γίνεται μετά από απόσταξη και μέτρηση της ειδικής πυκνότητα του υπολείμματος της απόσταξης. Αποτελεί μια ένδειξη του σώματος και της δομής του οίνου αλλά και πιθανών νοθειών (προσθήκες νερού, αλκοόλης κλπ).

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET