Μοριακό Θειώδες- Molecular SO₂

Το μοριακό θειώδες είναι ένα μέτρο της ελεύθερης μοριακής μορφής του θειώδους. Το μοριακό θειώδες είναι η πιο σημαντική μορφή αντιμικροβιακής δράσης. Η περιεκτικότητα του SO₂ που είναι παρών σε μοριακή μορφή εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε Ελ. SO₂ και του pH. Σε μικρότερα pH περισσότερος θειώδης ανυδρίτης σε μοριακή μορφή θα είναι διαθέσιμος άρα και πιο δραστικός.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET