Ελεύθερο Θειώδες- Free SO₂

Το ελεύθερο θειώδες είναι μια μέτρηση του SO₂ το οποίο δεν είναι δεσμευμένο με άλλα συστατικά του οίνου. Το ελεύθερο θειώδες σε συνδυασμό με το pΗ μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε το μοριακό θειώδες. Η μέτρηση του είναι πολύ σημαντική καθώς είναι το μοναδικό συντηρητικό που μας διασφαλίζει από μικροβιακές προσβολές και οξειδώσεις του οίνου. Υπερβολικές συγκεντρώσεις θειώδους οδηγούν σε ανεπιθύμητα οργανοληπτικά αποτελέσματα (μεταλλική γεύση και χαρακτηριστική οσμή).

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET