Ανάγοντα Σάκχαρα

Η μέτρηση των αναγόντων σακχάρων είναι μια από τις σημαντικότερες αναλύσεις καθώς είναι η μοναδική μέτρηση που μπορεί με βεβαιότητα να μας δώσει μια σαφή απόδειξη για την ξηρότητα ή όχι ενός οίνου. Η περιεκτικότητα δίνεται σε gr/lt. Η νομοθεσία θεωρεί ξηρούς οίνους αυτούς με ανάγοντα σάκχαρα <4 gr/lt όμως για λόγους ασφάλειας το όριο αυτό καλό είναι ειδικά για λευκούς και ροζέ οίνους να βρίσκεται σε επίπεδα <2,5 gr/lt. Ανάγοντα σάκχαρα θεωρούνται κυρίως η Γλυκόζη και η Φρουκτόζη αλλά και ορισμένα άλλα που ανάγουν τον χαλκό.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©