Αλκοολικός τίτλος

Η μέτρηση της αλκοόλης είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες του οίνου καθώς είναι και ο μοναδικός  του οποίου η αναγραφή του είναι υποχρεωτική στην ετικέτα.  Οι μονάδες μέτρησης της αλκοόλης στους οίνους είναι % vol που υποδηλώνει τα ml άνυδρης καθαρής αλκοόλης  που περιέχονται σε 100 ml οίνου. (vol/vol).

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©