Μηλικό (D-Μηλικό)

Το D-μηλικό δεν υπάρχει στο γλεύκος καθώς το φυσικό παράγωγο που υπάρχει είναι το L-Μηλικό.  Η μέτρηση του εξυπηρετεί το σκοπό του ελέγχου της ανώτατης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης του στον οίνο, όταν χρησιμοποιείται ρακεμικό μείγμα Μηλικού οξέος (D/L Μηλικό) ως ρυθμιστικό οξύτητας και όχι το φυσικό L-Μηλικό οξύ.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©