Μηλικό (L-Μηλικό)

Το οξύ αυτό είναι μαζί με το τρυγικό τα σπουδαιότερα  οξέα του γλεύκους αλλά και του οίνου (0,5-3 gr/lt στους ελληνικούς οίνους συνήθως).  Το L-μηλικό συνεισφέρει στην αρωματική και γευστική φρεσκάδα  του οίνου αν και σε μεγάλες συγκεντρώσεις δίνει τη γεύση άγουρου μήλου. Η γνώση της συγκέντρωσης του είναι σημαντική ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε διορθώσεις οξύτητας. Η παρακολούθηση της αποικοδόμησης του είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος για την παρακολούθηση της μηλογαλακτικής ζύμωσης στους ερυθρούς  οίνους.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET