Ογκομετρούμενη Οξύτητα

Συχνά ονομάζεται και ως Ολική Οξύτητα αν και σωστότερος όρος είναι ογκομετρούμενη οξύτητα. Η ογκομετρούμενη οξύτητα μετράει τα συνολικά διαθέσιμα ιόντα υδρογόνου τα οποία μπορούν να αντιδράσουν με το υδροξείδιο του νατρίου. Παρόλο που η οξύτητα θεωρείται μια απλή παράμετρος, στην ουσία είναι μια αντανάκλαση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των ιόντων υδρογόνου, των οργανικών οξέων, των οργανικών αλάτων και των κατιόντων σε έναν οίνο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται ως gr τρυγικού οξέος/lt  που είναι και η πιο καθιερωμένη μορφή έκφρασης της οξύτητας.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET