Προεμφιαλωτικός Έλεγχος

Ο προεμφιαλωτικός έλεγχος είναι ίσως ο σημαντικότερος από τους ελέγχους καθώς αποτελεί και το τελευταίο στάδιο ελέγχου πριν την εμφιάλωση του οίνου. Στον προεμφιαλωτικό έλεγχο υπάρχουν οινολογικές αναλύσεις που απαιτούνται λόγω νομοθεσίας   (Π.χ Αλκοολικός βαθμός, Πτητική Οξύτητα, Ολικό Θειώδες, Σορβικό κλπ)  και αναλύσεις που γίνονται με σκοπό την αποφυγή πιθανών προβλημάτων κατά την παραμονή του οίνου στη φιάλη μέχρι την κατανάλωση του (Ανάγοντα σάκχαρα, τρυγική σταθεροποίηση, πρωτεϊνική σταθεροποίηση, Ελ.SO2 κλπ.). To εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025  ( Αρ. πιστοποιητικού 1374 )  από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


Στον παρακάτω πίνακα έχουμε συγκεντρώσει τις βασικότερες αναλύσεις  οίνου ενός προεμφιαλωτικού ελέγχου ρουτίνας. Ο προεμφιαλωτικός έλεγχος βασικά καθορίζεται από τις απαιτήσεις του πελάτη και από την εκάστοτε νομοθεσία οπότε ο πίνακας που ακολουθεί έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα .

 

Παράμετρος

Μήτρα Δείγματος

Μέθοδος

Πυκνότητα/Ειδικό Βάρος

Οίνος

OIV-MA-AS2-01B

Στερεό Υπόλειμμα

Οίνος

OIV-MA-AS2-03B

Αλκοολικός Βαθμός

Οίνος

OIV-MA-AS312-01B

Ογκ. Οξύτητα

Οίνος/Γλεύκος

OIV-MA-AS313-01

Πτητική Οξύτητα

Οίνος

OIV-MA-AS313-02

pH

Οίνος/Γλεύκος

OIV-MA-AS313-15

Ανάγοντα Σάκχαρα

Οίνος

OIV-MA-AS311-01A

Ελεύθερο Θειώδες-Free SO2

Οίνος/Γλεύκος

OIV-MA-AS323-04B /Sulfilyzer

Ολικό Θειώδες-Total SO2

Οίνος/Γλεύκος

OIV-MA-AS323-04B/Sulfilyzer

L-Μηλικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-11

Σορβικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-14A

Πρωτεϊνικό τεστ

Οίνος

Θέρμανση & θολερομετρία

Τρυγική σταθεροποίηση- cold stability

Οίνος

Αγωγιμομετρία Check Stab

Θολερότητα

Οίνος/Γλεύκος

OIV-MA-AS2-08

Έλεγχος Pinking

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Έλεγχος Browning

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

 

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET