Αναλύσεις Οίνου

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί όλες τις κλασσικές οινολογικές αναλύσεις με τη χρήση επίσημων μεθόδων όπως αυτές καθορίζονται από τον O.I.V αλλά και με τη χρήση αυτόματων αναλυτών οι οποίοι δίνουν το πλεονέκτημα της ταχύτητας. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε το σύνολο των αναλύσεων που διενεργείται στο εργαστήριο μας που καλύπτουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό οινοποιό -επαγγελματία.  Η Οινοανάλυση εκτός των αναλύσεων προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής δηλαδή καθοδήγησης σε όλα τα στάδια της οινοποίησης από τον τρυγητό μέχρι και το στάδιο της εμφιάλωσης. Tο οινολογικό εργαστήριο της Οινοανάλυσης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ και έχει καθιερώσει τη συμμετοχή του κάθε χρόνο σε κύκλους διεργαστηριακών δοκιμών για τις σημαντικότερες οινολογικές αναλύσεις.

 

Παράμετρος

Μήτρα Δείγματος

Μέθοδος

Πυκνότητα/Ειδικό Βάρος

Οίνος

OIV-MA-AS2-01B

Αλκοολικός Βαθμός

Οίνος

OIV-MA-AS312-01B

Ογκ. Οξύτητα

Οίνος

OIV-MA-AS313-01

Ογκ. Οξύτητα

Οίνος

FTIR

Ενεργός Οξύτητα - pH

Οίνος

OIV-MA-AS313-15

Πτητική Οξύτητα

Οίνος

OIV-MA-AS313-02

Πτητική Οξύτητα

Οίνος

FTIR

Ανάγοντα Σάκχαρα

Οίνος

OIV-MA-AS311-01A

Ανάγοντα Σάκχαρα

Οίνος

FTIR

Γλυκόζη+Φρουκτόζη

Οίνος

FTIR

Ελ.SO2

Οίνος

Ripper Method

Διορθωμένο Eλ. SO2

Οίνος

Ripper Method

Μοριακό SO2

Οίνος

Υπολογιστική

Ολικό SO2

Οίνος

Ripper Method

Ασκορβικό Οξύ

Οίνος

Φασματοφωτομετρική

Στερεό Υπόλειμμα

Οίνος

OIV-MA-AS2-03B

L-Μηλικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-11

L-Μηλικό Οξύ

Οίνος

FTIR

D-Μηλικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-12A

L-Γαλακτικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-07

Κιτρικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-09

Γλυκερόλη

Οίνος

OIV-MA-AS312-05

Ασβέστιο          Οίνος                   Robotic Analyzer

Σορβικό Οξύ

Οίνος

OIV-MA-AS313-14A

OD 420 - Χρωματικός Δείκτης

Οίνος

OIV-MA-AS2-07B

OD 520- Χρωματικός Δείκτης

Οίνος

OIV-MA-AS2-07B

OD 620 - Χρωματικός Δείκτης

Οίνος

OIV-MA-AS2-07B

Δείκτης Φαινολικών Ουσιών- OD 280

Οίνος

Φασματοφωτομετρική

Πρωτεϊνικό τεστ

Οίνος

Θέρμανση & θολερομετρία

Πρωτεϊνικό τεστ

Οίνος

Πρωτόκολλο Protocheck  & θολερομετρία

Μπετοτέστ (3 δοσολογίες)/Τεστ Θέρμανσης

Οίνος

Θέρμανση & θολερομετρία

Τρυγική σταθεροποίηση- cold stability test

Οίνος

Αγωγιμομετρία Check Stab

Σίδηρος

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Έλεγχος Διηθησιμότητας – Filterability index

Οίνος

Filtracheck

Έλεγχος Φωτοξείδωσης

Οίνος

Seven Light Stress

Θολερότητα

Οίνος

OIV-MA-AS2-08

Έλεγχος Pinking

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Έλεγχος Browning

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Μέτρηση CO2

Οίνος

Carbodoseur

Δείκτης Πολυμερισμού

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Δείκτης Ζελατίνης

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Δείκτης Ιονισμού

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Ολικές Ανθοκυάνες

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

Ολικές Ταννίνες

Οίνος

Φασματοφωτομετρία

 

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET