Αναλύσεις Γλεύκους

Η αξιολόγηση της πρώτης ύλης δηλαδή της ποιότητας του σταφυλιού ή του γλεύκους είναι ίσως ο καθοριστικότερος παράγοντας για την παραγωγή οίνων ποιότητας. Η κατάλληλη στιγμή τρυγητού και ο καθορισμός του τεχνολογικού βαθμού ωρίμανσης απαιτεί τη διενέργεια συγκεκριμένων αναλύσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τον οινολόγο στο σωστό σχεδιασμό της οινοποίησης. Μετά τον τρυγητό και  την προζυμωτική απολάσπωση επίσης υπάρχουν πολύ σημαντικές αναλύσεις βάσει των οποίων ο οινολόγος θα αποφασίσει για το πρωτόκολλο θρέψης, για τυχόν διορθώσεις οξύτητας καθώς και για τις κατάλληλες προσθήκες οινολογικών υλικών που πρέπει να κάνει κατά το στάδιο της οινοποίησης.

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι αναλύσεις που διενεργούνται στο εργαστήριο μας για τα δείγματα Σταφυλιού/Γλεύκους

 

Παράμετρος

Μήτρα δείγματος

Μέθοδος Ανάλυσης

Δείκτης Φαινολικής Ωριμότητας

Σταφύλι

Φασματοφωτομετρία

Αφομοιώσιμο Άζωτο

Γλεύκος

Δείκτης Φορμόλης

Αμμωνιακό Άζωτο

Γλεύκος

FTIR

Α-Αμινοάζωτο

Γλεύκος

FTIR

Βαθμοί Baume/Brix

Γλεύκος

Πυκνομετρία/FTIR

pH

Γλεύκος

OIV-MA-AS313-15

Ογκ. Οξύτητα

Γλεύκος

OIV-MA-AS313-01

Πτητική Οξύτητα

Γλεύκος

FTIR

Μηλικό Οξύ

Γλεύκος

OIV-MA-AS313-11

Ελ.SO₂

Γλεύκος

OIV-MA-AS323-04B/Sulfilyzer

Διορθωμένο Ελ.SO₂

Γλεύκος

Ripper/Sulfilyzer

Ολικό Θειώδες

Γλεύκος

OIV-MA-AS323-04B/Sulfilyzer

Μοριακό Θειώδες

Γλεύκος

Υπολογιστική/OIV-MA-AS323-04C

Θολερότητα

Γλεύκος

OIV-MA-AS2-08

Γλυκονικό Οξύ

Γλεύκος

FTIR

 

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET