Συμβουλευτική Οινοποίησης

Το οινολογικό εργαστήριο της Οινοανάλυσης αναλαμβάνει πλήρη επιστημονική & τεχνική υποστήριξη από την επιλογή του αμπελώνα ή της πρώτης ύλης μέχρι και την εμφιάλωση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας αφορούν:

 

  1. Συμβουλευτική στο αμπέλι: Αυτό περιλαμβάνει επιλογή του κατάλληλου υποκειμένου μετά από εδαφολογικό έλεγχο, προτάσεις ποικιλίων αναλόγως του terroir (εδαφοκλιματικών συνθηκών της περιοχής). Προτάσεις κλαδέματος μόρφωσης (trelling systems) καθώς και αμπελουργικών τεχνικών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης.
  2. Πρωτόκολλα-σχεδιασμός οινοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει την πρόταση τεχνικών οινοποίησης, προτάσεις οινολογικών υλικών, επιλογή οινοποιητικού εξοπλισμού κ.λ.π.
  3. Παρακολούθηση δεξαμενών από την έναρξη μέχρι και τέλος της αλκοολικής ζύμωσης. Παρακολούθηση χρωματικών δεικτών και φαινολικών κατά την διάρκεια του Maceration. Παρακολούθηση πορείας μηλογαλακτικής ζύμωσης.
  4. Βασικές & εξειδικευμένες αναλύσεις οίνου. Οινολογικές αναλύσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και εξαγωγές.
  5. Οργανοληπτική αξιολόγηση των παραγόμενων οίνων.
  6. Παρακολούθηση ωρίμανσης & παλαίωσης του οίνου. Προτάσεις βαρελιών και toasting recipes ανάλογα με το οργανοληπτικό προφίλ του οίνου.
  7. Δημιουργία χαρμανιών-Blends για την ανάδειξη και τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου.
  8. Προεμφιαλωτικός έλεγχος οίνων.
  9. Προτάσεις καινοτόμων τεχνικών για μείωση κόστους παραγωγής.
  10. Ηλεκτρονικό αρχείο οινολογικών αναλύσεων πλήρες προσβάσιμο (με ένα συμβολικό ετήσιο κόστος) για 24 ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET