Δημοσιεύσεις / Νέα

Μικροοξυγόνωση στους ερυθρούς οίνους

Η μικροοξυγόνωση (Mox) είναι η διαδικασία εισαγωγής πολύ μικρών ποσοτήτων οξυγόνου με στόχο να επιφέρουμε επιθυμητές αλλαγές στο χρώμα, το άρωμα και τη δομή των οίνων. Η εφαρμογή της απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η δοσολογία του Ο2 που θα εφαρμοσθεί στον οίνο. Η συσκευή VinO2 της Ever S.R.L έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μίκρο και μάκροοξυγόνωσης (microoxygenation and macrooxygenation).

διαβάστε περισσότερα

Νέες εξελίξεις στη μηλογαλακτική ζύμωση

Η μηλογαλακτική ζύμωση είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο για να μειώσουμε την οξύτητα των ερυθρών οίνων και να τους κάνουμε βιολογικά σταθερούς. Η μηλογαλακτική ζύμωση δεν είναι τίποτα άλλο από την μετατροπή του L-μηλικού οξέος σε L-γαλακτικό και έχει εφαρμογή κυρίως σε ερυθρούς οίνους.

διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος τρυγικής σταθεροποίησης

Η τρυγική σταθεροποίηση και ο έλεγχος της είναι μια από τις σημαντικότερες προεμφιαλωτικές διαδικασίες αφού διασφαλίζει ότι ο προς εμφιάλωση οίνος δεν θα καταβυθίσει άλατα τρυγικού καλίου ή ασβεστίου στη φιάλη. Η ανάλυση τρυγικής σταθεροποίησης πραγματοποιείται μέσω ειδικής συσκευής Check Stab. Η ανάλυση τρυγικής σταθεροποίησης είναι πολύ σημαντική καθώς θα καθορίσει την χρήση ή όχι σταθεροποιητικών κολλοειδών όπως CMC (Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη) καθώς και τη διασφάλιση του τελικού παραγόμενου οίνου.

διαβάστε περισσότερα

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©