Έλεγχος Τρυγικής Σταθεροποίησης

Ο έλεγχος τρυγικής σταθεροποίησης για τρυγίες καλίου είναι ένας πολύ σημαντικός προεμφιαλωτικός έλεγχος. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα με προσθήκη όξινου τρυγικού καλίου με ταυτόχρονη ανάδευση του οίνου στους 0 0C για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον τύπο του οίνου  και μέτρηση της πτώσης της αγωγιμότητας (mini contact test).

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©