Γλυκονικό Οξύ

Η παρουσία του γλυκονικού οξέος σε συγκεντρώσεις >0,1 gr/lt υποδηλώνουν προσβολή σταφυλιών από βοτρύτη. Η μέτρηση του γλυκονικού οξέος στο γλεύκος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς προσβεβλημένα σταφύλια από βοτρύτη οδηγούν σε προβλήματα όπως δυσκολίες διάυγασης λόγω γλυκανίων στο γλεύκος, αυξημένες συγκεντρώσεις οξικού οξέος κλπ

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©