Α-Αμινοάζωτο

Το Α-αμινοάζωτο συχνά αναφερόμενο και ως NOPA είναι η ποσότητα των αμινοξέων που υπάρχουν στο γλεύκος και τα οποία είναι διαθέσιμα από τη ζύμη. Μαζί με το αμμωνιακό άζωτο αποτελούν το Yeast Assimilable Nitrogen (YAN) δηλαδή το αφομοιώσιμο από τη ζύμη διαθέσιμο άζωτο.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©