Αμμωνιακό–Ν

Το αμμωνιακό άζωτο ΝΗ₄ είναι η πιο εύκολα αφομοιώσιμη μορφή αζώτου για τις ζύμες. Συνήθως η μέτρηση του συνοδεύεται ταυτόχρονα με την μέτρηση του Α-αμινοαζώτου για να έχουμε μια εικόνα για το Y.A.N (Yeast Assimilable Nitrogen).

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©