Αφομοιώσιμο Άζωτο (Yeast Assimilable Nitrogen)

Είναι το άθροισμα του αζώτου σε αμμωνιακή μορφή (NH₄+) και του Α-Αμινοαζώτου δηλαδή του αζώτου που βρίσκεται σε μορφή αμινοξέων. Προσδιορίζεται είτε υπολογίζοντας τις δυο διαφορετικές μορφές αζώτου είτε μέσω του δείκτη φορμόλης.

Φλιούντος 8 | Νεμέα | ΤΚ 20500

27460 23723

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©